Novosti

Obavijest korisnicima lučkog prostora u luci Brestova

Nabavkom i montažom dviju automatskih cestovnih rampi omogućeno je kontrolirano korištenje platoa luke u skladu sa namjenom.
Zatečenim vozilima u luci dostavljati će se obavijest o uvjetima pod kojim se luka može koristiti i način na koji moraju postupiti ako luku žele koristiti pod posebnim uvjetima, o čemu će odlučivati Upravno vijeće lučke uprave Rabac na slijedećoj sjednici unutar deset dana.

 

Od 03. travnja 2015. za korištenje operativnog platoa luke Brestova uvodi se plaćanje naknade po slijedećoj osnovi:

OSNOVA ZA OBRAČUN  
Teretna vozila do 5t nosivosti 20 kn/h
Teretna vozila preko 5t nosivosti 25 kn/h
Osobna vozila 10 kn/h

 

- Za dnevno i višednevno korištenje vozila bez prisustva vlasnika ili korisnika potrebno je ishoditi suglasnost Lučke uprave Rabac.

Uz zahtjev za suglasnost potrebno je priložiti:

- presliku osobnog dokumenta korisnika vozila
- presliku saobraćajne dozvole vozila
- presliku identifikacijskog dokumenta vlasnika vozila ako nije korisnik
- obrazložiti zahtjev

Zahtjev se dostavlja na e-mail Lučke uprave Rabac i o njemu odlučuje Upravno vijeće.