• OPĆI AKTI

 

Statut Lučke uprave Rabac
Odluka o izmjenama statuta Lučke uprave Rabac

Pravilnik o radu Lučke uprave Rabac

Odluka o osnivanju

Dopuna odluke o osnivanju

Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

 • AKTI UPRAVNOG VIJEĆA

 

Pravilnik o radu i uzancama u luci

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari

Pravilnik o sigurnosnim i zaštitnim mjerama

 

 • PRISTOJBE I NAKNADE

 

Odluka o visini lučkih pristojbi

Izmjena pristojbi

 

 • JAVNA NABAVA

 

Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Izjave o spriječavanju sukoba interesa:

- Dorino Rajković, Dino Škopac, Boris Babić

 

 • PLANOVI RADA I RAZVOJA LUKE

 

Godišnji program rada i razvoja luke za 2014.

Godišnji program rada i razvoja luke za 2015.

Godišnji program rada i razvoja luke za 2016.

 

 • FINANCIJSKI PLANOVI

 

Financijski plan 2014.

Financijski plan 2015.

Financijski plan 2016.

Financijski plan 2017.

 

 • PLANOVI NABAVE

 

Plan nabave za 2013.

1. izmjena Plana nabave za 2013.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2016.

 

 • IZVJEŠĆA O RADU I IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

 

Izvješće o prihodima i rashodima za 2014.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2014.

 

 • PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Izvješće za 2015. g.

Izvješće za 2017. g. (pdf , csv)

 

 • Odluke

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga Informacija

Katalog Informacija Lučke Uprave Rabac

Odluka o izmjenama Statuta Lučke uprave Rabac

 

 • Obrasci

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 • Pravilnici

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama

 

 • SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

 

Sjednice upravnog vijeća

 

 • DONACIJE

 

Donacije u 2014.

Donacije u 2015.

 

 • GDPR

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora